x

Kallelse till årsstämma i Omegapoint Group AB (publ)

Nyhet 2017-05-16 Förnamn Efternamn

Aktieägarna i Omegapoint Group AB (publ), 556601-6399 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 31 maj 2017, kl. 18:00, på Bolagets Stockholmskontor, Regeringsgatan 56, Stockholm.

Det kommer också vara möjligt att följa förhandlingarna på distans.

Mer information och fullständig kallelse