x

Kallelse till extra bolagsstämma

Nyhet 2016-12-15 Lotta Hammarström Lotta Hammarström

Aktieägarna i Omegapoint Group AB (publ), 556601-6399, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 29 december 2016, kl. 12:00, på Bolagets Stockholmskontor, Regeringsgatan 56, Stockholm.

Mer information och kallelse